PROAIM POLARIS DOLLY

Specs: max 20kg load, 1,2m & 2,4m of tracks

Rent: 50€ / day

Quantity: 1


SMALLRIG MATTEBOX

Najem: 10€ / dan

Količina: 1


TILTA NUCLEUS-M

Najem: 50€ / dan

Količina: 1


SYRP 1m SLIDER + HEAD

Najem: 15€ / dan

Količina: 1


SMALLRIG VCT-14 QUICK RELEASE

Najem: 5€ / dan

Količina: 2


MANFROTTO MVH502AH HEAD

Najem: 20€ / dan

Količina: 1


MANFROTTO 546B TRIPOD

Opis: z Manfrotto MVH502A glavo

Najem: 20€ / dan

Količina: 1


MANFROTTO MVM500A MONOPOD

Najem: 15€ / dan

Količina: 1


MANFROTTO 546GB TRIPOD

Opis: z Manfrotto 5O4HD head

Najem: 20€ / dan

Količina: 1


ANDYCINE V-LOCK PLATE

Najem: 5€ / dan

Količina: 1